Wellion PRO2


Безопасно, защото е с бутон за изхвърляне
 
Убождащото устройство Wellion PRO2 предоставя максимална безопасност и комфорт при получаване на капка кръв.
 
Поради бутона за изхвърляне на използваните игли се предотвратяват случайни неволни убождания. 10 дълбочини на убождане
 
Съвместимо с всички игли освен Accu-ChekSoftclix Securlancets Pro и OneTouch Delica lancets.
 
БУТОН ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
За предотвратяване на неволно убождане с използвана игла

НЕЖНО
Поради специалния механизъм убождането е почти безболезнено

ДЪЛБОЧИНА НА УБОЖДАНЕТО
Избор между 10 дълбочини на убождане, според кожата.

Убождащото устрйство Wellion PRO2 е не само с елегантен дизайн и високо качество, но и отговаря на ергономичните изисквания.
Ето защо убождащото устройство е удобно за ползване при получаването на кръвна проба от пръста.
 
Възглавничките на пръстите са много чувствителни и затова убождащото устройство Wellion PRO2 е толкова нежно към кожата.
 
Индивидуалните настройки на дълбочина на убождане позволяват получаването на правилното количество кръвна проба.


Content
LivedaMed2000