Тест ленти Wellion LUNA GLU


Тест ленти Wellion LUNA GLU - за измерване на кръвна захар


Тест лентите Wellion LUNA са високо технологичен продукт.
Те съдържат няколко слоя с вградени електроди.
В реакционната зона на тест лентата е нанесен биологичен материал - глюкозо-оксидаза.
Този ензим взаимодейства по специфичен начин с глюкозата в кръвта.
В резултат на това се генерира слаб електрически ток, който посредством електродите се отчита от апарата и се преобразува в резултат на екрана.

Тест лентите за кръвна захар Wellion LUNA работят с технология БЕЗ КОДИРАНЕ, което гарантира удобство при използване.

По време на разработване на продукта, бе решено тест лентите да бъдат с размер, позволяващ лесното боравене с тях и поставяне в апарата.

Краят на тест лентите, където се подава капката кръвна проба е достатъчно далеч от апарата, като засмукването на пробата става автоматично.

За употреба с апарат Wellion LUNA.

Съдържание: 50 броя

 


Content
LivedaMed2000