Тест ленти Wellion LUNA CHOL


Тест ленти Wellion LUNA CHOL - за измерване на холестерол

Тест лентите Wellion LUNA са високо технологичен продукт. Те съдържат няколко слоя с вградени електроди.
В реакционната зона на тест лентата е нанесен биологичен материал.
При взаимодействието му с кръвната проба се генерира слаб електрически ток, който посредством електродите се отчита от апарата и се преобразува в резултат на екрана.

При измерването на холестерола се използва технология за автоматично кодиране.

По време на разработване на продукта, бе решено тест лентите да бъдат с размер, позволяващ лесното боравене с тях и поставяне в апарата.

Краят на тест лентите, където се подава капката кръвна проба е достатъчно далеч от апарата, като засмукването на пробата става автоматично.

За употреба с апарат Wellion LUNA.

Съдържание:
5 или 10 броя

 


Content
LivedaMed2000