Условия за ползване

Условия за ползване

1. Съвет
1.1 Нашият интернет сайт не съдържа съвети за лечение или такава информация. При всички обстоятелства е задължително да се консултира с доктор, ако имате здравен проблем. Само здравен специалист може да извърши диагностика и да проведе нужното лечение.
 
2. Освобождаване от отговорност
2.1 Ние сме запознати с нашия интернет сайт непрекъснато. Въпреки това това е възможно да бъде променено междувременно. Следователно ние не носим отговорност или гаранция, че предоставянето на информация е актуална, вярна и пълна. MED TRUST не носи отговорност за съдържание и представяне в други интернет страници, които се нуждаят от препратка (линк). Още повече, ние не носим отговорност за информация в интернет страниците на страниците, които се нуждаят от препратка към интернет страницата на MED TRUST.
 
3. Препратки
3.1 Препратки към интернет сайтовете на трети страни са предоставени с цел предоставяне на услугата. MED TRUST не изразява никакво становище относно съдържанието на интернет страниците на страните и категориите на задълженията за предоставяне на информация за предоставената от страната информация и неприложимо.
 
4. Търговски марки
4.1 Всички споменават търговски марки със собственост на хора. Отсъствие на посочена търговска марка не означава, че тя не е защитена.
 
5. Защита на данните
5.1 Ние се ползваме от приоритет за защита на личните данни. За повече подробности, моля прочетете нашата декларация за защита на личните данни.
 
6. Поръчка на продукти
6.1 Вие можете да поръчате нашите продукти по телефон или онлайн. Тези поръчки се подчиняват на нашите стандартни условия и правила.

Декларация за защита на личните данни

Ние отдаваме голям приоритет при защита на личните Ви данни във връзка със събирането, обработката и използването на информацията, когато посещавате нашият интернет сайт. Вашите данни са защитени, съгласно изискванията на закона. По-долу ще намерите информация какви данни се събират и как се използват:
 
1. Събиране и обработка на данни
Съхранява се запис при всеки достъп до нашия сайт и всяко изтегляне на информация, съхранявана там. Съхранението на тези данни от системата е за статистически нужди. Съхранява се запис за името на всеки изтеглен файл, датата и часа на изтегляне, количеството прехвърлени данни, доклад за успешно изтегляне и използвания браузер и домейн.
 
IP адреса на компютъра търсещ информация също се отбелязва.
Допълнителна лична информация се записва само когато доброволно я предоставите и във връзка със запитване или регистриране, например при използване на формата за контакт.
 
Съществува способ наречен "cookies", с чиято помощ информацията от сайта ни се адаптира към Вашите изисквания. Нашият сайт използва "cookies" с цел да Ви помогне за по-ефективно използване на информацията. Само по този начин използваме информацията с цел поддържане на функционалността.
 
2. Използване и препращане на лична информация към други
В случай, че сте ни предоставили лична информация, ние я използваме само за да отговорим на запитване, да обработим взаимен договор и за нуждите на техническото администриране.
 
Вашите лични данни само се препращат на трети страни, когато е необходимо да се обработи договор, особено препращане заявка до доставчик, за фактуриране или пък ако сте се съгласили на това предварително. Вие имате право да отмените това съгласие по всяко време за да не се използват данните в бъдеще.
 
3. Право на информация, оттегляне и изтриване
Ние с готовност ще Ви предоставим съхраняваната за Вас информация при писмено поискване. Съхраняваната лична информация ще бъде изтрита, при положение, че отмените съгласието си за използването й, нейната нужда не е повече необходима за нуждите, за които се съхранява или пък съхраняването на информацията не е разрешено по друга законова причина.
 
Предупреждение за сигурност:
Чрез технически и организационни мерки ние съхраняваме личните Ви данни, така, че трети лица нямат достъп до нея. Обаче не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, когато се изпращат чрез електронна поща. Препоръчваме изпращането на конфиденциална информация по пощата.

 

Content
LivedaMed2000