Медицински изделия за професионална употреба

Фирма „Ливеда Мед 2000" ООД предлага медицински изделия за професионална употреба. Тези продукти са предназначени за използване само от здравни специалисти в болнични или лабораторни условия.

Моля, ако сте здравно лице, за повече информация влезте в групата изделия, която Ви интересува:

  • еднократен и многократен инструментариум за конвенционална и ендоскопска хирургия, шевен материал, импланти за коремна хирургия, биопсични игли и др.

Хирургически инструментариум

Хирургически инструментариум

Ръководени от мисията за оптимизиране грижата за пациента ние осигуряваме хирургически инструментариум и консумативи, чрез които предоставяме пълна услуга на пациента и адекватно съдействие на…