Системи за стомирани пациенти, претърпяли хирургична намеса

Стомата е изкуствено създаден отвор на повърхността на тялото в резултат на хирургическа намеса. При заболявания(карциноми на дебелото черво, ректума, бъбреците), при последици от облъчване или пък при травми на храносмилателната и отделителната система, понякога се налага отстраняване на част от тях, което прави невъзможно нормалното функциониране на естествените им изходни отверстия. В резултат на това се налага оформянето по хирургичен път на други такива и прикрепянето им на подходящо място върху коремната стена. Те са постоянни – при отстраняване на части от органа, и временни.
Поради спецификата на мястото, където се правят се налага употребата на специални медицински изделия – торбички, които се прилепват към мястото на изкуствения отвор и се използват за събиране на течностите.
Когато създаденият с хирургична намеса отвор е на дебелото черво се нарича колостома, а когато е на тънкото черво се нарича илеостома.
Съответно, когато отворът е изведен от единия или двата уретера – се нарича уростома.
За пациентите претърпели хирургична намеса, в резултат на което е изведена стома, предлагаме следните системи:

 

ЕДНОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА - Този тип торбички(коло, илео, уро) се прилепват директно върху тялото чрез адхезив, нанесен около отвора на торбичката. В зависимост от стомата се сменят ежедневно или на 2-3 дни.
ДВУКОМПОНЕНТНА СИСМЕМА Основното неудобство при еднокомпонентните системи е, че честата смяна на торбичката разранява кожата и води до допълнителен дискомфорт. При двукомпонентните системи към изкуствено създаденият отвор се прикрепва плочка, която стои постоянно(или се сменя много по-рядко), а към нея се „закопчава" торбичката.

 

Тези медицински изделия се предоставят на стомирани пациенти чрез НЗОК, която ги заплаща изцяло.
Използването на системите за стомирани се определя след консултация с хирург, обикновено веднага след оперативната намеса и могат да бъдат получени от аптеки, имащи съответно разрешение за предоставянето им.

 

Важна информация: Всеки здравно осигурен гражданин може да получи определен брой торбички месечно. За коло или илео стоми месечната лимитна стойност е 152,00лв, а за уро/нефростома е 206,40лв. Тези месечни лимити могат да се използват не само за получаване на торбички, но и на разнообразни принадлежности и козметика щадящи кожата. Освен това, всеки стомиран пациент има право ежемесечно да избере производител и продукт, отговарящ най-добре на нуждите му.

Ние предлагаме продуктите на реномирания Европейски производител: